Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU REJESTRACJI WYROBU MEDYCZNEGO

I. Definicje

 

REN BUT - marka odpowiedzialna za administrację systemu rejestracji wyrobu medycznego z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62,

System rejestracji wyrobu medycznego– platforma całościowego zarządzania serwisem a w szczególności ma na celu umożliwienie rejestracji zakupionego obuwia medycznego i  informowanie klienta o wszelkich zdarzeniach, nowościach, aktualizacjach w zakresie zakupionego obuwia jak i o kolejnych rozwiązaniach wprowadzanych przez producenta,

Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem wm.renbut.pl na której znajduje się System Rejestracji Wyrobów Medycznych,

Admin - osoba upoważniona do administrowania Serwisem,

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

Konto - miejsce w Serwisie, przydzielone danemu Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Uzytkownik może korzystać z możliwości Serwisu,

Login - unikalny identyfikator Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do Serwisu. Funkcję Loginu pełni adres e-mail Użytkownika, użyty podczas rejestracji w Serwisie,

Regulamin - niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

 

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 

 1. Do właściwego działania systemu rejestracji wyrobów medycznych wymagana jest aktualna wersja jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych,
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędną jest również włączona obsługa języka JavaScript w przeglądarce Użytkownika oraz włączenie obsługi cookies,

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Rejestrowanie się w Serwisie oraz korzystanie z niego przez Użytkowników jest bezpłatne,
 2. Warunkiem założenia Konta jest przejście przez Użytkownika procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu  i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa,
 3. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale brak akceptacji uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu,
 4. Użytkownik otrzymuje następnie link aktywacyjny na podany adres-email. Po kliknięciu na link konto jest aktywowane,
 5. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego Konta na jeden adres e-mail,
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, którym sam może administrować po zalogowaniu się,
 7. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu i wybraniu USTAWIENIA na górze panelu,
 8. Serwis jest w stanie przypomnieć hasło, jeśli posiadacz konta je zapomniał,
 9. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta w Serwisie. Aby usunąć konto należy zalogować się w Serwisie, przejść do USTAWIENIA na górze panelu i wybrać opcję „USUŃ KONTO”. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem przechowywanych w usłudze danych Użytkownika,
 10. Hasło dostępu znane jest wyłącznie Użytkownikowi. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępu do Serwisu osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu Serwisu przed dostępem osoby trzeciej,
 11. Admin ma prawo do wysyłania wszystkim Użytkownikom wiadomości z powiadomieniami o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w Serwisie oraz powiadomień o nowych komunikatach i zdarzeniach w Serwisie,

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych serwisu, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) jest firma REN BUT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, tel.: (76) 87 87 811, kontakt z adminem serwisu: wm@renbut.pl
 2. Rejestrując się Użytkownik świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez właściciela Systemu Rejestru Wyrobów Medycznych przekazanych danych osobowych w celu rejestracji w serwisie zakupionego obuwia, i jeśli wyrazi na to zgodę, w celu informowania klienta o wszelkich zdarzeniach, nowościach, aktualizacjach w zakresie zakupionego obuwia jak i o kolejnych rozwiązaniach wprowadzanych przez producenta. Dane te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu,
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Serwisu nie będą udostępnione innym podmiotom. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się do Serwisu,
 5. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Admina, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego zapytania, o stan przetwarzanych danych osobowych dotyczących Jego osoby,
 6. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych z Serwisu w każdym czasie poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych Adminowi na adres wm@renbut.pl

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla firmy REN BUT
 • Ren But Sp. z o.o.
 •   +48 76 87 87 811
 •   www.renbut.pl

O nas

REN BUT na rynku obuwniczym funkcjonuje od kilkunastu lat i jest jednym z czołowych polskich producentów wysokiej jakości obuwia dziecięcego i młodzieżowego.


Czytaj więcej

Zobacz nas:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka Cookies.